Det siger brugerne om QTI

Rektor Søren Hindsholm, Nørresundby Gymnasium


"Nørresundby Gymnasium har brugt QTI i flere år. QTI giver et på én gang hurtigt læst og nuanceret indtryk af, hvordan en klasse opfatter en lærer og deres relation til læreren. Dette indtryk kan så sammenlignes med lærerens selvbillede. På det grundlag kan læreren få større selvindsigt, og der er grundlag for en mere nuanceret og sagligt funderet samtale mellem lærere om en klasse og mellem lærer og leder.


Ofte viser det sig, at eleverne har en god relation til læreren, og at lærerens opfattelse af sig selv svarer godt til elevernes. Det er en betryggende indsigt for enhver lærer. Nogle gange viser det sig dog, at læreren har været blind for nogle sider af sin fremtræden for eleverne.


Her giver QTI læreren en reel mulighed for at forstå problemer i sin praksis og drøfte dem med kolleger og ledere på en konkret måde som de fleste lærere oplever som mere konstruktiv og mindre personligt nærgående, end hvis man siger at læreren ikke magter sin klasse, eller hvis omgivelserne blot lukker øjnene for lærerens og elevernes vanskeligheder med hinanden."

Marie-Louise Sharp-Johansen, uddannelsesleder ved Københavns Professionshøjskole


"Undervisere ved sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole har gennem en længere periode arbejdet med QTI som mulighed for, at adjunkter og lektorer kan arbejde med udvikling og kvalificering af egen underviserpraksis. Adskillige lektorer bruger QTI til udvikling af klasseledelse og kvalitet i undervisning gennem dialog og feedback.


Det betyder, at vi som uddannelse kan udvikle den undervisningspraksis, der er en del af Københavns Professionshøjskoles strategi, om at arbejdet i stærke arbejdsfællesskaber er med til at skabe stærke studerende".

Bodil-Marie Gade, lektor, Horsens Gymnasium og HF


"En QTI-profil og det bagvedliggende QTI-spørgeskema er et virkelig godt udgangspunkt for en samtale med nærmeste leder - når samtalen har det pædagogiske udviklingsarbejde for øje. Jeg har oplevet, hvordan en samtale om min QTI-profil i en bestemt klasse har bidraget med nye, interessante og relevante vinkler på min daglige praksis som gymnasielærer."


Uddannelseschef Lene Madsen, Aarhus VUC og HF


"På Aarhus HF og VUC indgår QTI i MUS med næsten alle vores lærere i år. Både ledelse og lærere er glade for værktøjet, fordi det er et rigtig godt udgangspunkt for en samtale om det helt centrale i lærergerningen – nemlig lærerens rolle i forhold til det relationelle og som leder af klasserummet.


De tre profiler, der afspejler elevers opfattelse af læreren, lærernes egen opfattelse af sin rolle i klassen og lærerens idealbillede af sig selv, giver substans ind i MUS, og de er anledning til gode refleksioner, især når der er forskel på elevernes opfattelse og lærerens selvbillede/ideal.


Vores erfaring er, at lærerne gennem refleksionen over profilerne lærer en helt masse nyt om sig selv, og om hvordan de rent faktisk virker på deres elever. Det er et supergodt fundament, når man gerne vil arbejde videre med sin lærerrolle."

To lærere fra Nyborg Gymnasium fortæller om deres erfaringer med QTI