Kurser og priser

Prøvebesvarelse

Skriv til mig på dorteaagaard@outlook.com, hvis I vil lave en prøvebesvarelse.


Certificeringskursus

Hvis I vil bruge QTI, skal jeres skole først certificeres, og derfra får I licens og kan selv styre processen. Certificeringskurset, der varer en dag, klæder jer på til at bruge værktøjet. Programmet indeholder følgende punkter:


  • Forskningsbaseret viden om klasseledelse – Styring-kontakt-modellen som pædagogisk begrebsramme
  • Det praktiske omkring brugen af QTI: Oprettelse af brugere og besvarelse af spørgeskemaet
  • Rapporten og profilerne: Opbygning af en profil, læsning af de tre profiler
  • Dialog om QTI: Udviklingssamtalen om de tre profiler
  • Afklaring af, hvordan I vil bruge QTI på skolen


Deltagerne er uddannelsesledere, vicerektorer, pædagogiske ledere eller andre, der varetager pædagogisk udviklingsarbejde og har ledelsesansvar. Det er en stor fordel, at der på skolen er mere end en person med indsigt i QTI, Styring-kontakt-modellen og samtaler om profilerne. Jeg anbefaler derfor, at mindst to fra samme skole deltager, evt. hele ledelsen, hvis alle fx har MUS-samtaler.


Næste certificeringskursus:

Kontakt mig på dorteaagaard@outlook.com, hvis I er interesseret i et kursus.


Licens og priser

  • Certificeringskurset koster 6.000 kr. pr. deltager. Man betaler max. for fire deltagere fra samme skole.
  • Licens koster 7.000 kr. pr. skoleår pr. skole til ubegrænset brug.


Pædagogisk dag om klasseledelse

Det er en god ide at indlede et forløb, hvor man bruger QTI og har fokus på klasseledelse, med et arrangement for alle skolens lærere, fx en halv eller hel pædagogisk dag. Det giver et fælles pædagogisk sprog og teoretisk og praktisk indsigt i, hvordan lærerne gennem deres klasseledelse kan påvirke elevernes motivation og trivsel. Kontakt mig, hvis I har brug for et oplæg.