QTI - dialog om klasseledelse

QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) er et forskningsbaseret redskab til at udvikle læreres klasseledelse. Det består af et spørgeskema, der besvares af både elever og lærer, samt tre profiler, som genereres ud fra svarene: 1. Lærerens ideal-besvarelse, 2. lærerens real-besvarelse i en bestemt klasse, 3. besvarelsen fra eleverne i den samme klasse.


Ved at sammenligne de tre besvarelser får læreren indsigt i sin relation til eleverne og mulighed for at reflektere over sin praksis og over, hvad der kunne være behov for at ændre på.


Redskabet er oprindelig udviklet i Holland og bearbejdet til en dansk pædagogisk kontekst af mig. Det er udviklet til at indgå i en samtale med en pædagogisk leder eller med kolleger, og det bygger på interpersonel klasseledelsesteori.


Ved at arbejde systematisk med QTI kan lærerne sammen og hver for sig blive klogere på deres undervisning, og arbejdet med QTI kan også bidrage til, at skolens lærere får et fælles pædagogisk sprog om klasseledelse.


Hvis du vil læse mere: Brug den grå menu øverst eller disse links: