Min nyeste bog 

Jeg arbejder med ...


QTI - dialog om klasseledelse

QTI er et forskningsbaseret evalueringsredskab, som både elever og lærere besvarer. Det giver lærere indsigt i deres egen undervisning og er et udviklingsværktøj, som kan indgå i dialog om klasseledelse med en pædagogisk leder eller med kolleger.


Certificeringskursus oprettes efter behov.


Mobilfrihed

Inspiration til, hvordan skoler kan iværksætte mobilfrihed og forbedre koncentration, nærvær og trivsel: https://mobilfriskole.dk


Videoer med to oplæg, som jeg har holdt for lærerne på Færøerne november 2023:

  1. Uenigheden om skærme handler om værdier: https://www.youtube.com/watch?v=Ko-HU_s-P9c&ab_channel=L%C3%A6raradagur2023
  2. Konkret inspiration til digital skolepolitik med mobilfrihed: https://www.youtube.com/watch?v=AjMebVTyEtY&ab_channel=L%C3%A6raradagur2023


Tech & Trivsel

Sammen med 11 andre digitaliseringskritiske eksperter har jeg dannet netværket Tech & Trivsel. Du finder os på LinkedIn og på techogtrivsel.dk. 


Se Tech & Trivsels første kronik: "Opråb fra eksperter: Digitaliseringens skyggesider skal i fokus i regeringens kamp mod mistrivsel," Altinget dec. 2022: https://www.altinget.dk/artikel/opraab-fra-eksperter-digitaliseringens-skyggesider-skal-i-fokus-i-kampen-mod-mistrivsel

Klasseledelse


Lærere, der er tydelige og venlige - det er den korte udgave af, hvad der er god, motiverende  klasse-ledelse.

Pædagogisk ledelse


Skoleudvikling, udvikling af elev-motivation og klasseledelse kræver lærerfællesskab og samarbejde om undervisningen. Det er en pæda-gogisk ledelsesopgave at få det til at ske.

Digitale medier i undervisningen


Tidens mest presserende pæda-gogiske udfordring er, hvordan lærere skal håndtere elevernes distraherende bærbare og mobiler. Jeg giver nogle bud på løsninger i min bog "Skærme i skolen".

Lærer-elev-relationer


Relationen mellem lærer og elever er helt afgørende for elevernes motivation. Den kan lærere arbejde med på mange forskellige måder i deres undervisning.

Motivation


Elevernes motivation skabes i mødet med skolen, faget og lærerne. Derfor er der meget, som lærere kan gøre for at styrke den.

Psykisk sårbare elever og livs-mestring


Antallet af elever med særlige behov vokser. Hvordan kan lærere støtte dem i den daglige under-visning?

Et udvalg af bøger af Dorte Ågård