Forskning og oplæg

Siden 2011 har jeg holdt mere end 250 oplæg, kurser og pædagogiske dage, fortrinsvis på ungdomsuddannelser. Kontakt mig på mail eller telefon, hvis I har brug for oplæg.


Forskning- og udviklingsprojekter

Som forsker ved Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har jeg gennemført følgende forsknings- og udviklingsprojekter:


 • Ledelsesudvikling i praksis på erhvervsskolerne – LIP. Udviklings- og forskningsprojekt for Undervisningsministeriet (projektleder). Gennemført i samarbejde mellem AAU (LSP og Cefu) og Pluss Leadership
 • QTI – dialog om klasseledelse, udvikling af QTI-værktøjet og kursusforløb for ledere, samarbejde med Pluss Leadership, 2017
 • Projekt klasseledelse, lærerudviklingsprojekt, Brønderslev Gymnasium og Nørresundby Gymnasium og HF, 2017-2018
 • Pædagogisk ledelse og feedbackdesign. Udviklings- og forskningsprojekt for Undervisningsministeriet, juni 2017 (projektleder). Gennemført i samarbejde mellem AAU (LSP) og Pluss Leadership 2016–2017
 • Klasseledelse og faglige overgange, Udviklings- og forskningsprojekt for Undervisningsministeriet (projektleder). Gennemført i samarbejde mellem AAU (LSP og Cefu) og Epinion 2016-2017
 • SUN 2 og SUN 3: Skolebaseret udvikling af naturfagsundervisning – udviklingsforløb for lærere og gymnasieledere. Udviklings- og forskningsprojekt for Danske Science Gymnasier. Ansvarlig for del om ledelse af professionelle læringsfællesskaber. Gennemført i samarbejde med AU og VIA efterår 2016-forår 2018.
 • BOOST – motiverede studerende på erhvervsakademierne, forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus forår 2016-forår 2016
 • Synlig læring for elever – udviklingsprojekt for Ordrup Gymnasium om udvikling af forskningsbaseret evalueringsskema om elevers oplevelse af deres egen læring og motivation (projektleder) 2015-2016
 • LUL-projektet - Ledelse og udvikling af læringsmiljøet på erhvervsgymnasiet: Kvalitativ undersøgelse af gymnasieelevers motivation og trivsel på nordjyske erhvervsgymnasier 2015-2016
 • Klasseledelse for hf-lærere, lærerudviklingsprojekt, Horsens Statsskole og Frederiksværk Gymnasium og HF, 2015-2016.
 • Relationskompetence og Klasseledelse i gymnasiet (ROK), et interventionsstudie og lærerudviklingsprojekt 2014-2017 i samarbejde mellem AU, Randers Statsskole og Skive Handelsskole finansieret af Region Midtjylland (projektleder indtil oktober 2015)
 • Fremragende undervisning, kompetenceudviklingsforløb for alle undervisere på Mercantec, Viborg 2014-2015.
 • Klasseledelse på nye betingelser- hvorfor og hvordan, efteruddannelseskursus (projektleder), Undervisningsministeriet, 2014 AU