CV Dorte Ågård

Maj 2021

Selvstændig pædagogisk konsulent

2017-2021

Seniorrådgiver, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, leder af Master i Pædagogisk Ledelse

2015-2017

Konstitueret lektor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

2014-2015 

Specialkonsulent, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

2012

Visiting academic, University of Auckland, New Zealand

2010-2014

Ph.d. studium

2008-2010

Projektleder, Det humanistiske Fakultet, AU, udvikling af gymnasie-pædagogikum og efteruddannelse af gymnasielærere

2004-2005

Projektleder i Undervisnings- og Kulturforvaltningen, Vejle Amt

1998-2008

Pædagogisk inspektor, uddannelsesleder, Rødkilde Gymnasium

1993-2008

Lektor, Rødkilde Gymnasium, Vejle

1992-1993

Adjunkt på Fredericia Amtsgymnasium og Fredericia VUC

1992

Engelskfaglig konsulent ved Dansk Interaktivt Mediecenter, Fredericia

1990

Underviser ved højskolen Brogården, Strib

1988-1990

Kursusleder i FDB’s uddannelsesafdeling, Middelfart

1987-1988

Direktionssekretær ved Fredericia Uddannelsescenter, Fredericia

1985-1986

Sproglærer ved Dansk Flygtningehjælp i Vejle