Baggrunden for QTI i Danmark


QTI er oprindeligt udviklet af klasseledelsesforskere på Utrecht Universitet i Holland med professor Theo Wubbels i spidsen. Det er gennem 30 år og i mere end 25 lande afprøvet på alle niveauer af uddannelsessystemet.


I Danmark er spørgeskemaet udviklet og tilpasset af mig som en del af min klasseledelsesforskning. Det er oversat, bearbejdet, afprøvet og valideret i flere omgange i samarbejde med professor Theo Wubbels. 


Første skridt blev taget i forbindelse med ROK-projektet, "Relationskompetence og Klasseledelse", som var et udviklingsprojekt under Region Midtjylland. Siden har jeg i samarbejde med Pluss Leadership videreudviklet værktøjet som led i Undervisnings­ministeriets projekt ”Pædagogisk ledelse og feedbackdesign” 2016-2017.


Den digitale platform er udviklet af it-firmaet Brokk og Sindre.


Læs mere om forskningen bag QTI:

  • Wubbels, Theo, Mieke Brekelmans, Perry den Brok & Jan van Tartwijk. (2006. "An interpersonal perspective on classroom management in secon)dary classrooms in the Netherlands". I: Handbook of classroom management: Research, practice and contemporary issues, Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum
  • Ågård, Dorte (2016) Klasseledelse i ungdomsuddannelserne, Frydenlund
  • Ågård, Dorte (2020) ”Autoritet som myndighed”. I: Læreren som autoritet, Hans Reitzels Forlag