Hvad kan QTI bruges til?

På den enkelte skole kan man have forskellige formål med at anvende værktøjet. Her er nogle eksempler:


  • Hele skolen: Man kan vælge at lade QTI indgå som en tilbagevendende måling på klasseledelsen på skolen som et evalueringsværktøj. I første omgang for alle lærere for at se det samlede billede, derefter fx hvert år for nyansatte og hvert femte år for erfarne.


  • Nye lærere: QTI kan bruges til at støtte nyuddannede eller uerfarne lærere ved, at de får feedback på deres klasseledelse, hjælp af deres leder til at reflektere over den, samt inspiration til at udvikle den i den ønskede retning. Det kan indgå som en del af aktiviteterne for pædagogikumkandidater eller som supplement for diplomuddannelser.


  • Udfordrende klasser: QTI kan bruges til at tage temperaturen på, hvordan samspillet er mellem lærere og elever i klasser, som ikke fungerer godt. Det kan bruges til at få inspiration til, hvilke pædagogiske indsatser man kan afprøve.


  • Måling i forbindelse med projekter: Hvis skolen har iværksat aktionslæringsforløb eller andre pædagogiske udviklingsprojekter, vil det være oplagt at bruge QTI til at tage temperaturen før og efter indsatsen.

To lærere fra Nyborg Gymnasium fortæller om deres erfaringer med QTI