Hvilke skoler kan bruge QTI?

QTI er et udviklingsværktøj, som principielt kan bruges af alle lærere. Men det skal tilpasses til en konkret pædagogisk kontekst, så spørgsmålene afspejler den typiske undervisning, der foregår, og så de kn forstås og giver mening for eleverne. QTI er i Danmark udviklet og statistisk valideret til to målgrupper: ungdoms-uddannelser og professionsuddannelser.


Der findes tre spørgerammer:


  1. En dansk version til ungdomsuddannelser, det vil sige gymnasiale uddannelser og erhvervs-uddannelser. 
  2. En engelsk version til den engelsksprogede gymnasiale uddannelse, IB.
  3. En version til professionsuddannelser, det vil sige lidt ældre studerende.

 

På nuværende tidspunkt kan spørgeskemaet derfor ikke bruges i grundskolen, fordi det kræver en version med andre formuleringer af spørgsmålene målrettet mindre børn og deres samspil med lærere.