Styring-kontakt-modellen

Udgangspunktet for QTI er den klasseledelsesforskning, der bygger på Styring-kontakt-modellen. Modellen belyser de to grundlæggende dimensioner i læreres interaktion med elever: styring og kontakt. Kombinationen af de to dimensioner udgør et ”landskab” over forskellige facetter, der altid indgår i interaktionen med eleverne. De otte facetter (oktanter) fremgår af modellen til venstre.


Klasseledelsesforskning viser, at den autoritative læreradfærd, der kombinerer god kontakt og høj styring, giver de bedste betingelser for elevmotivation og fagligt udbytte. Konklusionerne er baseret på meget store mængder data fra QTI.


Den bagvedliggende teori er oversat og beskrevet i min bog ”Klasseledelse i ungdoms­uddannelserne”, Frydenlund 2016.