Bøger, artikler og videoer af Dorte Ågård

Motivation


Lærer-elev-relationer


Klasseledelse


 • Ågård, D., Marie-Louise Bach og Lene Nibuhr Andersen: Klasseledelse fra teori til praksis, Forlaget Columbus 2023 
 • Ågård, D. 2022: Lær eleverne at koncentrere sig, kronik, Gymnasieskolen august 2022, https://gymnasieskolen.dk/articles/laer-eleverne-at-koncentrere-sig/

 • Ågård, D. 2020: Autoritet gennem myndighed, i: Peter Brodersen (red.) Læreren som autoritet. Hans Reitzels Forlag.
 • Ågård, D., Peter Brodersen, Per Fibæk Laursen, Carsten Fogh Nielsen 2020: Hvordan kan læreren åbne for elevernes selvstændige udfoldelse uden at miste grebet om undervisningen? kronik 21.09.20, Politiken
 • Ågård, D. & Louise Fransgaard 2020: Hvad kan lærere gøre for psykisk sårbare elever? kronik, Gymnasieskolen 31.08.20, https://gymnasieskolen.dk/hvad-kan-laerere-goere-psykisk-saarbare-elever
 • Ågård, D, Hanne Kathrine Krogstrup, Arnt Vestergaard Louw 2018: Klasseledelse og faglige overgange, rapport fra et UVM-projekt, Aalborg Universitet, https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/295467294/181218_Klasseledelse_og_faglige_overgange_Hovedrapport.pdf
 • Ågård, D. 2018: Inspirationskatalog om klasseledelse i praksis, delrapport fra UVM-projekt, Aalborg Universitet,

  https://www.uvm.dk/publikationer/2018/181218-klasseledelse-og-faglige-overgange---inspirationskatalog-klasseledelse

 • Interview med Dorte Ågård i Gymnasieforskning.dk 2017: Venlige lærere styrer retningen, www.gymnasieforskning.dk/wp-content/uploads/2017/01/gf08DorteAagaard-1.pdf

Digitale medier i undervisningen


be.com/watch?v=AjMebVTyEtY&ab_channel=L%C3%A6raradagur2023

 • Ågård, D. og Louise Klinge: Skoleforskere: På mange skoler er papirhæfter og fysiske bøger smidt ud. Det har store konsekvenser for eleverne, kronik i Politiken 09.01.23
 • Podcast med samtale mellem Louise klinge og Dorte Ågård : Relationen mellem lærer og elev er vigtigere, end du tror. Om relationer og skærmenes betydning, Kraniebrud, Radio4'e videnskabsprogram, 50 min. https://radio4.dk/program/kraniebrud/?gid=48368&title=relationen-mellem-lrer-og-elev-er-vigtigere-end-du-tror
 • Ågård, D. m.fl.: Opråb fra eksperter: Digitaliseringens skyggeside på i fokus i regeringens kamp mod mistrivsel, kronik i Altinget december 2022: https://www.altinget.dk/artikel/opraab-fra-eksperter-digitaliseringens-skyggesider-skal-i-fokus-i-kampen-mod-mistrivsel
 • Ågård, D. 2022: Lær eleverne at koncentrere sig, kronik, Gymnasieskolen august 2022, https://gymnasieskolen.dk/articles/laer-eleverne-at-koncentrere-sig/
 • Ågård, D. 2021: Skærme i skolen. Et forsvar for krop, koncentration og fællesskab i et klasserum med digitale medier, Frydenlund
 • Ågård, D. 2021: Kære skolelærere, styr nu de skærme! kronik 10.08.21, Politiken,

  https://politiken.dk/debat/kroniken/art8272768/Brugen-af-sk%C3%A6rme-er-g%C3%A5et-fuldkommen-amok-i-danske-skoler

 • Ågård, D. 2018: Destruktiv digitalisering, kronik 10. august 2018, Weekendavisen, https://www.weekendavisen.dk/2018-32/samfund/destruktiv-digitalisering
 • Ågård, D. 2018: Computere i klassen kræver skarp styring, Systimes 2018, http://viewer.ipaper.io/systime/systimes2018/?page=38
 • Interview med Dorte Ågård 2016: Tag magten over undervisningen tilbage, lærere, Uddannelsesforbundet 18.10.16 https://www.uddannelsesforbundet.dk/nyheder/2016/oktober/tag-magten-over-undervisningen-tilbage-laerere
 • Dokumentar TV2 2015: Når mobilen ta’r magten, afsnit 1, 40  min., TV2 Play. Dorte Ågård medvirker som ekspert. http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?idnr=TV0000034844&cfuid=7. Findes på CFU og kan tilgås via UNI login.
 • Den korte version af dokumentaren, 3:44:

  https://livsstil.tv2.dk/2015-08-20-afsloeret-af-sladrehank-saa-meget-tid-brugte-gymnasieelever-paa-pc-en 

 • Ågård, D. 2014: Motiverende relationer: Lærer-elev-relationens betydning for gymnasieelevers motivation, ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet, https://www.gymnasieforskning.dk/wp-content/uploads/2016/09/Dorte-Agard-ph.d.-afhandling-2-014-Motiverende-relationer.pdf

Pædagogisk ledelse


Psykisk sårbare elever og livsmestring


Øvrige udgivelser


 • Ågård, D.: Stress, sådan kommer du videre. Gyldendal 2008
 • Ågård, D.: Dansk rettenøgle. Gyldendal 1999